Styret og komiteer/utvalg i 2017

 
 

Leder: Mona Johannessen - 1 år igjen
Nestleder: Wenche Olsen - 2 år
Sekretær: Bente Lockert - 2 år
Kasserer: Jeanette Hermansen - 1 år igjen
Musikkutvalg: Peter P. Martinsen - 2 år
Noter: Anita Alfredsen - 2 år

Dirigent: Arild Torp

Musikkutvalg:
Peter P. Martinsen - 2 år
Birgitte Didrichsen - 2 år
Per Skauen - 2 år

Notekomite:
Anita Alfredsen - 2 år
Tanja Lybæk - 2 år
Svein Halvorsen - 2 år

Økonomiutvalg:
Jeanette Hermansen - 2 år
Kjell Granholt - 2 år
Anne B. Andreassen - 2 år
Unni Kristiansen - 2 år

Uniformskomite:
Unni Kristiansen - 2 år
Kjersti Nicolaysen - 2 år
Lisbeth Sætra - 2 år

Valgkomite
Jon Olsen - 1 år
Tom Henriksen - 1 år