JÆLPEKORPSET

drives non-profitt og har en sosial profil. Vi legger vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og å skape et godt miljø til beste for våre medlemmer. Vi skal spre god korpsmusikk til et bredt publikum, og gjennom vårt virke satser vi på å være en positiv markedsfører for korpsbevegelsen i lokalmiljøet på Gressvik og i Fredrikstad.